Vrátenie

 1. Nerozbalený tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od jeho doručenia. Ak chcete tovar vrátiť, musíte k nemu pripojiť vyhlásenie o zrušení nákupu, ktoré bude obsahovať číslo účtu, na ktorý majú byť zaslané peniaze. Zákazník je povinný zabezpečiť zásielku počas prepravy do firmy Trickovy.sk tak, aby nedošlo k jej poškodeniu. Náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci. Tovar, ktorý bol vyrobený špeciálne na objednávku zákazníka, nie je možné vrátiť. Obchod Trickovy.sk neprijíma zásielky, ktoré budú zákazníkom zaslané na dobierku.

 2. V prípade zistenia, že zásielka bola poškodená, je kupujúci povinný informovať o tom pracovníka pošty, alebo pracovníka zásielkovej služby a spísať s ním špeciálny protokol o poškodení zásielky. Trickovy.cz nenesie zodpovednosť za zásielky poškodené vinou Slovenskej Pošty alebo PPL. V prípade reklamácie z dôvodu poškodenia zásielky sa budeme zaoberať len reklamáciami, ktoré obsahujú vyššie uvedený protokol.

 3. Lehota dodanie objednávky predstavuje orientačný termín, v ktorom by objednávka mala byť zaslaná zákazníkovi. Pretože je obchod čiastočne závislý na skladoch dodávateľov, môže dôjsť k neočakávaným situáciám spojeným s nedostatkom tovaru na sklade dodávateľa. V prípade takejto situácie si obchod vyhradzuje ďalších 7 pracovných dní pre riešenie problému s dodávkou. V prípade, že si zákazník objedná niekoľko výrobkov v jednej zásielke, bude lehota realizácie objednávky odpovedať lehote, ktorá je nevyhnutná na kompletizácii celej objednávky.

 4. Vaše osobné údaje budú použité výhradne pre realizáciu objednávky a následný kontakt so zákazníkom.

 5. V prípade, že nemáme tovar na sklade, informujeme zákazníka o prípadnom meškaní elektronickou cestou alebo telefonicky.

Reklamace

 1. V prípade reklamácie prosíme o uvedenie krátkeho popisu závady, adresu na ktorú má byť zaslaný tovar, číslo objednávky a číslo bankového účtu, kde v prípade uznania reklamácie vrátime peniaze.

 2. Reklamovaný tovar pošlite prosím na adresu obchodu:

  Paxy - Tričkový.sk
  ul. Bytčická 76, P.O. BOX 5
  01681 Žilina  Obchod neprijíma korešpondenciu zaslanú na dobierku.

 3. Tovar bude odovzdaný prostredníctvom predávajúceho výrobcovi a na základe ním vykonanej expertízy bude stanovená oprávnenosť reklamácie. O výsledku expertízy bude zákazník informovaný listom od výrobcu.

 4. Internetový obchod Trickovy.sk nezohľadňuje reklamácie, ktoré zahŕňajú:

  • chyby zákazníka, ku ktorým došlo počas objednávania tovaru

  • poškodenie tovaru starobou alebo mechanicky

 5. V prípade zamietnutia reklamácie bude tovar zaslaný zákazníkovi len na jeho náklady (po predchádzajúcej úhrade na účet) v lehote 14 dní od dňa vybavenia reklamácie.

 6. Reklamácia bude vybavená v lehote do 30 pracovných dní od dňa, kedy firma Trickovy.cz obdrží reklamovaný tovar.